Regulamin usług serwisowych
Serwis MacLab lub Serwis - D.K.- TEL S.C. z siedzibą i adresem w Gdyni ul. Świętojańska 97/u1, 81-381 Gdynia, NIP 9581394168.
Zleceniodawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta z odpłatnej pozagwarancyjnej usługi serwisowej świadczonej przez Serwis.
Oddając lub zgłaszając urządzenie do serwisu MacLab Zleceniodawca potwierdza, że zapoznał się i zgadza z niniejszą treścią:
Warunki gwarancji
Polityka prywatności